Ketinate įsigyti naują automobilį?

„Chevrolet“ programa netinkamoms eksploatuoti transporto priemonėms

Kai ateina laikas atsisveikinti

Visi geri dalykai kada nors baigiasi. Esame tikri, kad jūs daugelį metų su pasimėgavimu vairuosite savo automobilį ir naudositės juo, tačiau žinome, kad vieną dieną ateis laikas su juo atsisveikinti.

Mes, „Chevrolet“ darbuotojai, esame įsipareigoję laikytis savo teisinių įsipareigojimų, kaip ir įsipareigojimo dėl grąžinamojo perdirbimo. Mes nemokamai* priimsime iš jūsų netinkamą eksploatuoti transporto priemonę, o iki 85 proc. jūsų senojo automobilio dalių bus perdirbtos arba atgautos. Mes taip pat esame įsipareigoję priimti netinkamus eksploatuoti „Daewoo“ automobilius.

Kas nustatyta įstatymais?

Visi gamintojai yra įpareigoti vykdyti politiką dėl netinkamų eksploatuoti transporto priemonių. Atgal turi būti priimamos visos transporto priemonės, kurios pirmą kartą buvo užregistruotos nuo 2006 m. Nuo 2007 m. šios taisyklės taikymo sritis išplečiama įtraukiant visas kitas transporto priemones nepriklausomai nuo jų registravimo datos. Susiraskite artimiausią programoje dalyvaujantį „Chevrolet“ atstovą.


„Chevrolet“ programą sudaro tokie etapai:

Pristatymas

Paskutinis automobilio savininkas pristato jį artimiausiam programoje dalyvaujančiam „Chevrolet“ atstovui. Šis patikrina automobilį ir išduoda sunaikinimo pažymėjimą, kuris reikalingas automobiliui išregistruoti.

Pirminis apdorojimas ir teršalų valymas

Visų pirma pašalinamas ir neutralizuojamas akumuliatorius bei oro pagalvės. Po to pašalinami visi degalai bei kiti eksploataciniai skysčiai (pvz., stabdžių ir oro kondicionavimo sistemos skysčiai, variklio ir transmisijos alyva).

Išardymas

Automobilis išardomas, o jo komponentai pakartotinai pateikiami į rinką kaip naudotos dalys arba panaudojami kaip restauruotų dalių pagrindas. Visi kiti komponentai yra perdirbami, jei tai yra ekonomiškai perspektyvu.

Saugojimas

Kenksmingos medžiagos yra surenkamos ir išsiunčiamos į specialius centrus, kur jos atgaunamos arba saugiai pašalinamos.

Smulkinimas

Po pirminio apdorojimo kėbulai keliauja į smulkintuvą, kuris suskaido netinkamas eksploatuoti transporto priemones į dalis ir išrūšiuoja jas tolesnio perdirbimo arba atgavimo tikslu.

Po smulkinimo taikomos technologijos

Šios atskirtos medžiagos yra apdorojamos taikant įvairias technologijas (magnetus, sūkurines sroves, flotaciją), kad būtų išgautos medžiagų dalelės, kurias galima panaudoti kaip vertingas antrines žaliavas.

Grąžinamasis perdirbimas, atgavimas, išgabenimas į sąvartyną

Medžiagų daleles iš smulkintuvo ir po smulkinimo taikomų technologijų įrenginių galima perdirbti bei panaudoti (pvz., kaip anglies pakaitalą aukštakrosnėse ar kaip sausinimo priemones nuotekų valyklose) arba atgauti cemento pramonėje. Šio proceso metu pakartotinai panaudojama net 85 proc. transporto priemonės medžiagų, taip gerokai sumažinant į sąvartynus išgabenamų atliekų kiekį.

Perdirbti pritaikyta konstrukcija

CHEVROLET perdirbti pritaikytos konstrukcijos strategija – tai svarbus mūsų atsakomybės už gaminius dėmuo.